Read My Blog

Tầm quan trọng của học hỏi không ngừng và kinh nghiệm làm việc thực tế

Giờ đây, tôi cảm thấy hài lòng khi được lãnh đạo THP với việc quản lý mảng truyền thông và mua hàng của tập đoàn. Nhưng điều ấy không mặc định ngay từ đầu. Trên thực tế, phải mất hàng thập kỷ học tập ở mọi cấp độ của công

Xem thêm »

Tìm kiếm các quan hệ đối tác cùng thắng

Kể từ đầu thế kỷ này, THP đã trở thành một trong những doanh nghiệp thuộc phân khúc tư nhân hàng đầu Việt Nam. THP đã thành công trong việc thúc đẩy làn sóng tiêu thụ nội địa gia tăng tại sân nhà và thực hiện những bước đầu tiên

Xem thêm »

Thực hiện bước nhảy vọt để cạnh tranh ở phạm vi toàn cầu

Suốt bao năm qua, THP đã hoạt động thành công ở cấp độ nội địa, tận dụng những kỹ năng vốn có của các nhân viên để cung cấp những gì cộng đồng thân cận của chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên, để tăng trưởng, ba tôi nhận ra đúng

Xem thêm »
Translate »