Read My Blog

Lý do bạn cần trở thành một công dân toàn cầu và cách thức để làm được điều đó

Lý do bạn cần trở thành một công dân toàn cầu và cách thức để làm được điều đó BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng

Xem thêm »

Nơi tìm thấy chìa khoá để kết hợp thành công gia đình với doanh nghiệp

Nơi tìm thấy chìa khoá để kết hợp thành công gia đình với doanh nghiệp BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng thời là tác giả

Xem thêm »

Muốn phát triển doanh nghiệp của bạn? Hãy giữ khách hàng ở vị trí ưu tiên

Phát triển luôn là yếu tố quan trọng đối với THP, nhưng chúng tôi vẫn giữ khách hàng ở vị trí hàng đầu. Hai ưu tiên này luôn có một mối quan hệ trực tiếp với nhau; khi chúng tôi phục vụ khách hàng tốt, doanh nghiệp của chúng tôi

Xem thêm »
Translate »