Read My Blog

Không ai giàu ba họ: Biết rõ những rủi ro đến từ quyền thừa hưởng và cách chống lại chúng

Không ai giàu ba họ: Biết rõ những rủi ro đến từ quyền thừa hưởng và cách chống lại chúng BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và

Xem thêm »
doanh nghiệp gia đình: bốn cách thức thiết lập ranh giới trong công việc

Đâu là thời điểm để chuyển giao quyền kiểm soát sang thế hệ tiếp theo trong doanh nghiệp gia đình?

Đâu là thời điểm để chuyển giao quyền kiểm soát sang thế hệ tiếp theo trong doanh nghiệp gia đình? BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và

Xem thêm »

Lý do bạn cần trở thành một công dân toàn cầu và cách thức để làm được điều đó

Lý do bạn cần trở thành một công dân toàn cầu và cách thức để làm được điều đó BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng

Xem thêm »
Translate »