Read My Blog

Ý thức về môi trường: Những điều công ty của bạn nên xem xét

Một trong những giá trị cốt lõi của THP là chú trọng vào trách nhiệm trong cộng đồng chúng tôi và trên toàn xã hội. Một phần quan trọng của điều này là ý thức về tác động của chúng tôi đối với môi trường. Mỗi công ty có thể

Xem thêm »

Tư duy lãnh đạo: Cách thức giữ vững sự tích cực trên hành trình trở thành CEO

Trần Uyên Phương là tác giả cuốn sách Vượt lên Người khổng lồ: Câu chuyện về một công ty gia đình cạnh tranh thành công với các tập đoàn đa quốc gia. Hãy thử điểm nhanh trong đầu bạn vài cái tên thương hiệu và công ty lớn nhất mà

Xem thêm »

Những niềm đau tăng trưởng của doanh nghiệp gia đình

Nhiều doanh nghiệp của chúng ta có thể được quy về một hoặc hai cá nhân sáng lập. Tuy nhiên, khi các liên doanh này phát triển, có thể sẽ có nhiều thành viên gia đình tham gia vào việc kinh doanh hơn – nhằm giúp hoàn thành sứ mệnh

Xem thêm »
Translate »