Read My Blog

Những niềm đau tăng trưởng của doanh nghiệp gia đình

Nhiều doanh nghiệp của chúng ta có thể được quy về một hoặc hai cá nhân sáng lập. Tuy nhiên, khi các liên doanh này phát triển, có thể sẽ có nhiều thành viên gia đình tham gia vào việc kinh doanh hơn – nhằm giúp hoàn thành sứ mệnh

Xem thêm »

Giải pháp cho doanh nghiệp: Tại sao bạn cần liên tục đầu tư vào công ty của mình

Ở Việt Nam, người ta thường nói: “Đáng đồng tiền, bát gạo.” Nghĩa là bạn có thể phải chi nhiều tiền hơn, nhưng bạn sẽ thu về giá trị tốt hoặc những gì xứng đáng với đồng tiền mà bạn đã bỏ ra. Vậy giải pháp cho doanh nghiệp là

Xem thêm »

Những Câu Nói Hay Về Quản Trị Doanh Nghiệp

Kinh doanh là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, đòi hỏi người đứng đầu phải đầy đủ bản lĩnh và có đầu óc chiến lược đúng đắn và sáng suốt nhất để quản trị doanh nghiệp ngày một vững vàng. Được đúc kết từ kinh nghiệm

Xem thêm »
Translate »