Read My Blog

tư duy lãnh đạo: tại sao công ty bạn cần thêm nhiều lãnh đạo nữ?

Tư duy lãnh đạo: Tại sao công ty của bạn cần thêm nhiều lãnh đạo nữ?

Tôi không có gì ngoài những ví dụ tích cực về những người phụ nữ lãnh đạo mạnh mẽ và truyền năng lượng đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Kể cả khi sống trong bối cảnh chủ nghĩa phân biệt đối xử và giới tính cổ hủ, những người

Xem thêm »
doanh nghiệp gia đình: bốn cách thức thiết lập ranh giới trong công việc

Doanh nghiệp gia đình: Bốn cách thức thiết lập ranh giới trong công việc

Doanh nghiệp gia đình gắn liền với các khái niệm về âm dương – hay quan niệm về thuyết nhị nguyên – mang một ý nghĩa quan trọng trong văn hoá Á châu. Không có nơi nào mà sự cân bằng của hai lực lượng đối trọng (nhưng khác biệt)

Xem thêm »
Ba cách thức để bắt đầu đầu tư vào tương lai

Ba cách thức để bắt đầu đầu tư vào tương lai của công ty bạn ngay bây giờ

Một trong những giá trị cốt lõi của THP, doanh nghiệp gia đình của tôi, là: “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.” Với chúng tôi, việc không ngừng đánh giá hiện tại để phát triển những ý tưởng đổi mới cho tương lai mang giá

Xem thêm »
Translate »