Read My Blog

doanh nghiệp gia đình: bốn cách thức thiết lập ranh giới trong công việc

Doanh nghiệp gia đình: Bốn cách thức thiết lập ranh giới trong công việc

Doanh nghiệp gia đình gắn liền với các khái niệm về âm dương – hay quan niệm về thuyết nhị nguyên – mang một ý nghĩa quan trọng trong văn hoá Á châu. Không có nơi nào mà sự cân bằng của hai lực lượng đối trọng (nhưng khác biệt)

Xem thêm »
Ba cách thức để bắt đầu đầu tư vào tương lai

Ba cách thức để bắt đầu đầu tư vào tương lai của công ty bạn ngay bây giờ

Một trong những giá trị cốt lõi của THP, doanh nghiệp gia đình của tôi, là: “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.” Với chúng tôi, việc không ngừng đánh giá hiện tại để phát triển những ý tưởng đổi mới cho tương lai mang giá

Xem thêm »

Nền kinh tế Việt Nam đã đi từ nghèo khó đến thịnh vượng như thế nào?

Toàn cầu hoá tồn tại những mặt hạn chế, nhưng chắc chắn nó đã thúc đẩy Việt Nam đến vị thế như ngày hôm nay. Hà Nội, Hồ Chí Minh (hoặc Sài Gòn như chúng tôi vẫn thường gọi), cùng Đà Nẵng là những thành phố có sự phát triển

Xem thêm »
Translate »