Read My Blog

Ba cách thức để bắt đầu đầu tư vào tương lai

Doanh nhân Trần Uyên Phương: “Đại dịch buộc chúng ta phải sáng tạo hơn”

Doanh nhân Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho rằng, sáng tạo chính là cách thích ứng tốt nhất để vượt qua đại dịch Covid-19. Doanh nhân Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho rằng, sáng tạo chính

Xem thêm »

Người Tân Hiệp Phát bản lĩnh chung sống cùng đại dịch

Người trẻ như tôi thì hay được khen là dễ hoà nhập hay đúng ra là “liều” khi được so với những người nhiều tuổi nên thận trọng. Nhưng so về bản lĩnh trong cuộc sống để dẫn dắt đội ngũ và truyền sức mạnh cho đội ngũ thì tôi

Xem thêm »

Daybreak USA – USA Radio | Tân Hiệp Phát vượt qua đại dịch Covid-1

Daybreak USA là chương trình phát thanh nổi tiếng và lâu đời của USA Radio Networks. Chương trình bắt đầu ngày mới bằng cách tiếp cận sinh động với các tin tức và sự kiện nổi bật. Hai người dẫn chương trình là Rodd William Stowell và Rachel Marie đã

Xem thêm »
Translate »