Read My Blog

Làm sao trở thành một nhà quản lý giỏi? – Cảm nhận sự nhạy cảm của bản thân để trở nên tốt hơn.

Lãnh đạo hiệu quả là một kỹ năng phức tạp, thứ mà không nhiều người sở hữu bẩm sinh. Ngay cả những người có tố chất lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ nhận ra rằng: trong môi trường làm việc, để đạt được thành công với đội ngũ bạn dẫn

Xem thêm »

Thuật lãnh đạo chiến lược đích thực: Sức mạnh của việc gánh vác trách nhiệm và ý nghĩa của nó

Như tôi đã đề cập trong một bài viết trước, thuật lãnh đạo chiến lược đích thực đòi hỏi rất nhiều sự khiêm tốn, tự giác và tự chủ, và tố chất lãnh đạo. Mỗi phẩm chất nêu trên đóng góp vào điều có thể được xem là một trong

Xem thêm »

Doanh nghiệp thành công – Khi cuộc đời mang đến cho bạn những quả chanh: Tận dụng những thời điểm sa cơ thất thế trong doanh nghiệp của bạn

Có một điều mà bất kỳ doanh nhân thành công nào cũng có thể chứng thực: việc sáng lập và điều hành một doanh nghiệp thành công không hề đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh, thời gian, lòng can đảm và sự khiêm tốn. Các doanh

Xem thêm »
Translate »