Read My Blog

Các công dân “toàn cầu” sẽ đem lại lợi ích thế nào cho tương lai của Việt Nam?

Các công dân “toàn cầu” sẽ đem lại lợi ích thế nào cho tương lai của Việt Nam? BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng thời

Xem thêm »

Khai mở vận mệnh của riêng bạn: Vượt qua mọi rào cản để trở thành hình mẫu bạn khao khát

Khai mở vận mệnh của riêng bạn: Vượt qua mọi rào cản để trở thành hình mẫu bạn khao khát BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng

Xem thêm »

Phục hồi từ cơn ác mộng PR: Câu chuyện của THP

Phục hồi từ cơn ác mộng PR: Câu chuyện của THP BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng thời là tác giả cuốn sách Vượt lên

Xem thêm »
Translate »