Read My Blog

Tầm quan trọng của quảng bá nội địa hóa trên toàn cầu

Giải pháp cho doanh nghiệp: Tầm quan trọng của quảng bá nội địa hoá trên toàn cầu

Thi thoảng, toàn cầu hoá có thể bị gán cho tiếng xấu. Thường thì người ta sẽ đổ lỗi là toàn cầu hoá đã xoá bỏ những nét văn hoá từng phát triển mạnh mẽ trước khi internet và việc di chuyển quốc tế trở nên thông dụng. Tuy nhiên,

Xem thêm »
Bốn thuộc tính định tính cần thiết cho một gia đình

Doanh nghiệp gia đình: Bốn thuộc tính định tính cần thiết cho một doanh nghiệp bền vững

Việc đảm bảo cho bất kỳ doanh nghiệp nào phát triển trong dài hạn đã là một thách thức, lại cộng thêm các xung đột không thể tránh khỏi đến từ phía gia đình – thế là đột nhiên, việc tạo ra một doanh nghiệp gia đình bền vững trở

Xem thêm »
Theo dõi các đối thủ cạnh tranh

Bí kiếp quản trị doanh nghiệp: Việc theo dõi các đối thủ cạnh tranh có thể mang lại những thành công to lớn nhất cho bạn

Cho dù sản phẩm hay ngành hàng của bạn là gì, bạn sẽ luôn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Sự cạnh tranh đó có thể đến từ các công ty nội địa, trong khu vực hoặc từ những người khổng lồ toàn cầu. Thay vì tự ti trốn

Xem thêm »
Translate »