Read My Blog

Tại sao nên chú tâm vào chiến thắng ở thị trường nội địa

Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công: Tại sao nên chú tâm vào những chiến thắng ở thị trường nội địa?

Các thống kê chỉ ra rằng: mọi người vừa níu chặt những lợi ích của toàn cầu hoá, vừa mong muốn giữ gìn các truyền thống và bản sắc của riêng mình. Thế giới có thể trở nên phẳng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn cầu hoá

Xem thêm »
Tầm quan trọng của quảng bá nội địa hóa trên toàn cầu

Giải pháp cho doanh nghiệp: Tầm quan trọng của quảng bá nội địa hoá trên toàn cầu

Thi thoảng, toàn cầu hoá có thể bị gán cho tiếng xấu. Thường thì người ta sẽ đổ lỗi là toàn cầu hoá đã xoá bỏ những nét văn hoá từng phát triển mạnh mẽ trước khi internet và việc di chuyển quốc tế trở nên thông dụng. Tuy nhiên,

Xem thêm »
Bốn thuộc tính định tính cần thiết cho một gia đình

Doanh nghiệp gia đình: Bốn thuộc tính định tính cần thiết cho một doanh nghiệp bền vững

Việc đảm bảo cho bất kỳ doanh nghiệp nào phát triển trong dài hạn đã là một thách thức, lại cộng thêm các xung đột không thể tránh khỏi đến từ phía gia đình – thế là đột nhiên, việc tạo ra một doanh nghiệp gia đình bền vững trở

Xem thêm »
Translate »