Read My Blog

Biến doanh nghiệp gia đình thành một thành phần thực sự của gia đình

Tầm quan trọng của những lãnh đạo nữ với tư cách là tấm gương để noi theo

Tầm quan trọng của những lãnh đạo nữ với tư cách là tấm gương để noi theo BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng thời là

Xem thêm »

Không ai giàu ba họ: Biết rõ những rủi ro đến từ quyền thừa hưởng và cách chống lại chúng

Không ai giàu ba họ: Biết rõ những rủi ro đến từ quyền thừa hưởng và cách chống lại chúng BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và

Xem thêm »
doanh nghiệp gia đình: bốn cách thức thiết lập ranh giới trong công việc

Đâu là thời điểm để chuyển giao quyền kiểm soát sang thế hệ tiếp theo trong doanh nghiệp gia đình?

Đâu là thời điểm để chuyển giao quyền kiểm soát sang thế hệ tiếp theo trong doanh nghiệp gia đình? BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và

Xem thêm »
Translate »