Read My Blog

Khai mở vận mệnh của riêng bạn: Vượt qua mọi rào cản để trở thành hình mẫu bạn khao khát

Khai mở vận mệnh của riêng bạn: Vượt qua mọi rào cản để trở thành hình mẫu bạn khao khát BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng

Xem thêm »

Phục hồi từ cơn ác mộng PR: Câu chuyện của THP

Phục hồi từ cơn ác mộng PR: Câu chuyện của THP BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng thời là tác giả cuốn sách Vượt lên

Xem thêm »
Biến doanh nghiệp gia đình thành một thành phần thực sự của gia đình

Tầm quan trọng của những lãnh đạo nữ với tư cách là tấm gương để noi theo

Tầm quan trọng của những lãnh đạo nữ với tư cách là tấm gương để noi theo BÀI ĐƯỢC VIẾT BỞI : Trần Uyên Phương Trần Uyên Phương là một diễn giả, Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP), một nhà tư vấn và đồng thời là

Xem thêm »
Translate »